Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Gmina Wieliczki informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” jest dotowana na podstawie umowy NR 00135/18/13062/OZ-LZ/D z dnia 04-09-2018r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Gmina Wieliczki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” pozyskała dotację do kwoty 9 000 zł.