Sekretarzem Gminy Wieliczki jest Barbara Masłowska, która stoi również na czele Referatu Organizacyjnego.

Skarbnikiem Gminy Wieliczki jest Wiesława Dowejko.

Renata Andrzejewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jerzy Klimko – Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, transportu wewnętrznego

Marek Kowalewski – Podinspektor ds. informatyzacji Urzędu i ochrony środowiska

Elżbieta Zackiewicz – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Iwona Pluszczyńska – księgowa – Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Ewelina Kłopotowska – Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami

Halina Górska – Stanowisko ds. kasowych

Anna Zdancewicz – Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady

Wiesław Ciwoniuk – bhp, obronność