Uwaga na antybiotyki!

Uwaga na antybiotyki!

Antybiotyki? Niekoniecznie. Nie zawsze. Nie na wszystko

Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego krajów Unii Europejskiej jest narastanie oporności bakterii, które powoduje wydłużenie i wzrost kosztów leczenia
oraz wzrost cierpienia pacjentów. Antybiotykooporność przyczynia się każdego roku do śmierci kilku tysięcy Europejczyków. Istnienie tak bardzo niepokojącego zjawiska, jakim jest coraz bardziej ograniczona skuteczność działania antybiotyków sprawiło, iż datę 18 listopada każdego roku ustalono dniem przekazywania informacji o działaniu antybiotyków oraz zwracania uwagi pacjentów i profesjonalistów na niebezpieczeństwo, jakie niesie z sobą lekooporność drobnoustrojów.

Leki przeciwbakteryjne (zwane antybiotykami) powszechnie uznawane są za jeden z naj-większych wynalazków medycyny XX wieku. Dzięki antybiotykom problem chorób zakaźnych stał się możliwy do kontrolowania i eliminowania. Jeśli dalej będziemy niewłaściwie stosować
i nadużywać tej grupy leków to możemy zostać, a z pewnością nasze dzieci i wnuki bez skutecznej broni w walce z zakażeniami.

W sytuacji, gdy grozi nam zmierzch antybiotykoterapii pamiętajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za utrzymanie skuteczności leków przeciwbakteryjnych. Możemy stanąć
w obliczu powrotu do epoki przedantybiotykowej, kiedy na przykład zapalenie płuc mogło stanowić wyrok śmierci.

Przypomnijmy, że antybiotyki nie działają na wirusy. Wirusy są odpowiedzialne
za przeziębienie, grypę, ostre zapalenie oskrzeli, większość przyczyn kaszlu i większość zapaleń gardła. Leczenie zwykłego przeziębienia antybiotykiem nie przyspiesza ustąpienia objawów.

Jakie natychmiastowe działania są konieczne? Nie namawiajmy lekarza, żeby przepisał nam antybiotyk. Jeśli już go przyjmujemy to tylko dokładnie tak, jak zalecił lekarz. Leku nie wolno odstawiać nawet wtedy, gdy ustąpią objawy choroby, antybiotykoterapię należy doprowadzić
do końca! Lekarze pierwszego kontaktu w postępowaniu z chorymi z zakażeniem powinni stosować się do rekomendacji spełniających kryteria medycyny faktów (EBM) oraz korzystać w większym stopniu z mikrobiologicznych badań diagnostycznych, pozwalających na najskuteczniejsze leczenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (www.antybiotyki.edu.pl), na której znajdują się informacje dla społeczeństwa oraz specjalistów.

 

 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku