Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

   Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Gmina Wieliczki zamierza przystąpić do konkursu ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie , którego celem jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest.  Z uwagi na to , że Gmina nie posiada wiedzy, jakie byłoby zainteresowanie mieszkańców przystąpieniem do tego typu przedsięwzięcia, prosimy o zgłaszanie ewentualnego uczestnictwa osobiście lub telefonicznie w terminie do dnia 22 stycznia 2018r.

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wieliczkach  ul. Lipowa 53, pokój nr 8 lub 15, tel. 87 621 90 60.

Wójt Gminy
/ – / Jarosław Wiesław Kuczyński