SOBOLE – dofinansowanie z EFRROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
E
uropa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Inwestycja sfinansowana w ramach realizacji operacji o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach„ Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „ Lider  w EGO”