Rodzice – najlepsi przyjaciele

Rodzice – najlepsi przyjaciele

13 kwietnia 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Wieliczkach odbył się

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci z przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych powiatu oleckiego.

W tym roku pod hasłem „Rodzice – najlepsi przyjaciele”. W konkursie wzięło udział 20 uczestników z 10 placówek.

Zmagania dzieci z Olecka, Świętajna, Cimoch i Wieliczek oceniało trzyosobowe jury:  Barbara Masłowska – Sekretarz Gminy  Wieliczki; Małgorzata Bartoszewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach oraz Jolanta Motulewicz – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach.

Konkurs swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Wieliczki – Jarosław Kuczyński. Obecni byli również Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach – Marek Dobrzyń, Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach – Sylwia Balińska, nauczyciele oraz rodzice.

Konkurs był niezwykle ciekawy. Wszystkie występujące dzieciaki doskonale opanowały wiersze związane z rodziną, mamą, tatą, rodzeństwem. Każdemu wystąpieniu towarzyszyły autentyczne i życzliwe emocje wszystkich zgromadzonych.

Komisja konkursowa miała trudne zadanie w podjęciu decyzji, kto spośród uczestników był najlepszy. W końcu jednak zostały ogłoszone wyniki.
  1. Piotr Nalepa – I miejsce;
  2. Klaudia Lotkowska – II miejsce;
  3. Anna Stefanowska – III miejsce;
  4. Katarzyna Wiszniewska – III miejsce.
  Jury przyznało też sześć  wyróżnień, otrzymali je:
  1. Hanna Cimochowska
  2. Helena Hołownia
  3. Wiktoria Oleszczuk
  4. Bartosz Prawdzik
  5. Zofia Sertel
  6. Jędrzej Topolski

Ponadto komisja przyznała nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Fundatorami nagród byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach; Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Wieliczkach i sklep Art–Styl Państwa Burba z Olecka.

Oto galeria zdjęć z uroczystości.