REFUNDACJA KOSZTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REFUNDACJA KOSZTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Państwa 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, sala konferencyjna.

Podczas spotkania przedstawimy jak w 7 krokach otrzymać refundację i uzyskać zwrot do 80% kosztów usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji – Państwo sami wybieracie usługę i firmę, która ją zrealizuje, a Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” tylko ją Państwu zrefunduje.

Zainteresowanych zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 662 878 041 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kozlowska@screp.pl.

Stowarzyszenie od 1 października 2016r. do 31 marca 2019r. realizuje jako Operator projekt:”Fundusz Usług Rozwojowych – subregion ełcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020″ (Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0004/16)

Celem projektu jest zrealizowanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu ełckiego celów rozwojowych poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących na obszarze Warmii i Mazur, w tym pracujących na własny rachunek w oparciu o dostęp do popytowego systemu finansowania usług rozwojowych.

Stowarzyszenie dysponuje kwotą ponad 37 mln zł, dostępną do 31.03.2019 r., która przeznaczona jest na refundację kosztów usług rozwojowych tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Każdemu przedsiębiorcy oferujemy do 70 000,00 złotych, poziom refundacji do 80% wartości usługi rozwojowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!