Recytacje w Przedszkolu

Recytacje w Przedszkolu

29 marca 2019r. pracownicy Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach zorganizowali XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem Polska – Moja Ojczyzna. W konkursie wzięło udział 22 uczestników z 12 następujących placówek:

Niepubliczne Przedszkole Smyk w Olecku; Niepubliczne Przedszkole Bajka w Olecku; Niepubliczne Przedszkole Jedyneczka w Olecku; Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku; Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku ; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku; Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku; Zespół Wychowania Przedszkolnego w Judzikach; Szkoła Podstawowa w Stożnym; Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach.

Zmagania dzieci oceniało trzyosobowe jury:  Barbara Masłowska – Sekretarz Gminy Wieliczki; Jolanta Motulewicz – nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach; Małgorzata Bartoszewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach.

Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i poradzili sobie z recytacją trudnych wierszy związanych z naszą ojczyzną. Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Lotkowska , drugie miejsce zajął Antoni Urbanowicz , trzecie miejsce przyznano Lenie Maziejuk. Jury przyznało też cztery wyróżnienia, otrzymali je: Emilia Sosnowska, Tomasz Popławski, Amelia Janiszewska, Wiktoria Maksimowicz.

Wszystkie dzieci otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.