Przyłączenie do sieci gazowej

Poniżej umieszczone są pliki wniosku o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wzór wypełnienia wniosku. Ciśnienie min i max powinny być odpowiednio: min. 1,6 kpa, max 2,5 kpa.