Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

(w ujęciu kwartalnym/
/miesięcznym)

Uwagi

1.

 

 

 

 

Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

162 tyś zł

I kwartał

 

2.

Budowa świetlicy wiejskie w Sobolach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

142tyś zł

I kwartał

3.

Przebudowa drogi gminnej Markowskie – Wieliczki od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2,4 ml zł

I kwartał

4.

Dostawy miesznki żwirowo-piaskowej i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Wieliczki w 2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

179 tyś zł

I kwartał

5.

Przebudowa części drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy -Cimoszki 2,5km

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1,1 ml zł

II kwartał

6.

Przebudowa dróg w Niedźwiedzkich

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

lub

zapytanie ofertowe

(PZP art. 4pkt 8)

105 tyś zł

II kwartał

7.

Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140 tyś zł

II kwartał

8.

Obiór odpadów komunalnych

Usługi

Przetarg nieograniczony

150 tyś zł

IV kwartał

9.

Zakup energii

Dostawy

Przetarg nieograniczony

110 tyś

III kwartał

Zakup w grupie zakupowej