Obchody Dnia Niepodległości 2019

Obchody Dnia Niepodległości 2019

Uroczysty Apel, rozpoczęty wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym rozpoczął obchody Dnia Niepodległości w Gminie Wieliczki.

Po apelu delegacja uczniów i nauczycieli w towarzystwie Pani Zastępcy Wójta Barbary Masłowskiej złożyła kwiaty przy amiątkowym obelisku na skwerze przy ulicy Lipowej ustawionym z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościowe przemówienie do zebranych wygłosiła Zastępca WójtaGminy Wieliczki Barbara Masłowska.