NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

(obowiązuje od 01.01.2019r.)

POSORTOWANE ODPADY ZOSTANĄ ODEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI W KAŻDEJ ILOŚCI

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI  OTRZYMAJĄ KOMPLET WORKÓW STARTOWYCH  (PO 2 WORKI NA KAŻDĄ FRAKCJĘ SEGREGOWANĄ)

Odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Pozostałe odpady komunalne należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olecku ul. Kościuszki 35.

Do PSZOK w Olecku można przekazać:

– odpady wielkogabarytowe, meble, komody, krzesła, materace, szafy, dywany, wykładziny, łóżka, wersalki, elementy mebli, drzwi, wózki dziecięce, zabawki oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny itp.

– baterie, akumulatory, żarówki, odpady niebezpieczne, gruz budowlany, papa, zużyte opony samochodowe.

Popiół należy wrzucać do pojemników lub worków z napisem „Popiół” w wyznaczonym w harmonogramie terminie tj. co najmniej raz w miesiącu w okresie październik-marzec, a w pozostałym okresie 1 raz na kwartał. Wyrzucany popiół powinien być zimny.

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnego pojemnika na przeterminowane leki w aptece.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach pok. nr 2 lub tel. (87) 621-90-72