NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW OSP

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW OSP
W piątek, 30 listopada w remizie  strażackiej odbyła się uroczystość przekazania nowego sprzętu i wyposażenia jednostkom OSP z terenu gminy Wieliczki.

Przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Wieliczki spotkali się aby odebrać sprzęt zakupiony z funduszy projektu  „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób porzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem” i współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku bryg. Paweł Litwinowicz, prezes Zarządu Powiatowego OSP w Olecku Jerzy Gołembiewski, prezes Zarządu Gminnego OSP w Wieliczkach Renata Andrzejewska, prezesi zarządów oraz członkowie jednostek OSP z terenu gminy Wieliczki.

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie na ogólną kwotę 31 834 zł. Kwota dofinansowania Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosla 31 515,66 zł tj, 99% ogólnej kwoty wydatków, pozostałą kwotę w wysokości 318,34 zł stanowiącej 1% wydatków pokryła gmina Wieliczki.

Jednostki OSP w Wieliczkach i OSP w Cimochach  otrzymały: defibrylatory AED Plus z torbą transportową, bateriami i elektrodą dla doroslych, parawany ochronne GT-030 161 „Straż”, piły ratownicze do szyb klejonych oraz sprzęt oznakowania terenu.

Natomiast jednostki w Kleszczewie i Markowskich zostały wyposażone w defibrylatory AED Plus z torbą transportową, bateriami i elektrodą dla doroslych oraz torby ratownicze wraz z zestawem PSP R1 z deską ortopedyczną (torba PSP R1, szyny kramera, deska ortopedyczna Iron Duck, opatrunkik Water Jel).

Aktu przekazania w formie darowizny dokonał Wójt Gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński, który wyraził nadzieję, że pozyskany sprzęt i wyposażenie  w znacznym stopniu wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa osób poszkodowanych, zapewnią pełną i skuteczną realizację zadań z zakresu ratownictwa oraz poszerzą zakres działań jednostek.

Z kolei bryg. Paweł Litwinowicz przekazał jednostce OSP w Wieliczkach sprzęt zakupiony z dotacji Komendy Głównej PSP: sygnalizator bezruchu, buty specjalne strażackie (4 szt.), kamizelki asekuracyjne, wkrętarkę udarową, tłumice gumowe i mostek. Wartość dotacji to 6057 zł. Również z dotacji Komendy Głównej PSP w wysokości 7800 zł. został wykonany remont remizy OSP w Kleszczewie.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Wieliczki wręczył kluczyki do samochodu strażackiego prezesowi jednostki OSP Markowskie Wiesławowi Romotowskiemu. Wóz marki Fiat Ducato przekazała nieodpłatnie Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Olsztynie, natomiast Gmina Wieliczki sfinansowała transport i dostosowanie pojazdu do potrzeb straży w kwocie 6550,00 zł.

 Po części oficjalnej strażacy oraz zaproszeni goście spotkali się w świetlicy remizy strażackiej na wspólnym poczęstunku.