Nowa strona internetowa – INFORMACJA

Nowa strona internetowa  – INFORMACJA

Dobiega końca praca nad nową wersją strony internetowej naszej gminy.

Nowa strona będzie w większym stopniu odpowiadała na potrzeby użytkowników. Będzie zintegrowana z systemem prezentacji jednostek organizacyjnych i pomocniczych w oparciu o interaktywną mapę. Przy jej tworzeniu zostały wykorzystane dotychczasowe doświadczenia z użytkowania poprzedniej wersji strony, portal będzie też zgodny z nowymi trendami w budowie stron internetowych, układ informacji będzie łatwy do modyfikacji i przygotowany do wdrażania tzw. e-usług dla mieszkańców.

 Prośba do dyrektorów, kierowników i sołtysów  o włączenie się w redagowanie opisów swoich jednostek. Od przesłanych materiałów będzie zależała jakość prezentacji placówek na stronie.

Istnieje możliwość założenia konta zainteresowanym osobom  w celu bezpośredniego umieszczania informacji na stronie.

Do przesyłania tekstów i zdjęć zostało utworzone konto mailowe strona@wieliczki.pl na które należy przesyłać materiały i ew. sugestie.

Planowany termin ukończenia prac nad stroną:

– Wersja robocza jest już dostępna pod adresem: ug.wieliczki.pl

– uruchomienie strony na adresie Wieliczki.pl – 29/30 grudnia

– do 6 stycznia 2018 – zbieranie uwag, poprawki, wprowadzanie treści i wdrożenie wszystkich funkcjonalności.