NATO w Wieliczkach

NATO w Wieliczkach

W sobotę i niedzielę 15 i 16 lipca na terenie gminy Wieliczki zagościli wyjątkowi przybysze  – żołnierze wojsk NATO stacjonujący w garnizonie w Orzyszu. Odbyły się ćwiczenia wojskowe, a także spotkanie z mieszkańcami gminy podczas Festynu Sportowo-Rodzinnego na plaży w Wieliczkach. Obecni byli  żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii.  Obecność wojska w Wieliczkach to część treningu Batalionowej Grupy Bojowej (eFP)

Głównym celem treningu było sprawdzenie gotowości pododdziałów sojuszniczych do wykonania marszu w wyznaczonym terenie oraz trasie, zapoznanie się z charakterystyką dróg i ukształtowaniem terenu. Przedsięwzięcie jest planowe i ma charakter szkoleniowy.

Wydzielone pododdziały natowskiego eFP wykonały przemieszczenie po wyznaczonych drogach w północno-wschodniej Polsce.  Działania pododdziałów NATO zostały uzgodnione z władzami administracji publicznej oraz są wspierane przez Policję i Żandarmerię Wojskową.

Wnioski z treningu posłużą doskonaleniu procedur współdziałania między wojskami NATO i terenowymi organami administracji publicznej oraz pozwolą lepiej przygotować pododdziały do działań obronnych, a także do wrześniowego ćwiczenia DRAGON-17.