Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych – POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych – POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Nabór kandydatów na rachmisrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728).

 

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1)    pełnoletnich;
2)    zamieszkałych na terenie danej gminy;
3)    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4)    posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

Kandydaci na rachmistrzów terenowych mogą zgłaszać się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 

Przy zgłaszaniu się kandydatów na rachmistrzów terenowych ważna jest kolejność zgłoszeń, ponieważ będzie to miało znaczenie przy wyborze na rachmistrza w sytuacji tej samej liczby punktów, którą kandydaci uzyskają w teście po szkoleniu.