KOMUNIKAT – USUWANIE AZBESTU Z DOFINANSOWANIEM

KOMUNIKAT – USUWANIE AZBESTU Z DOFINANSOWANIEM

Uprzejmie informuję, że Gmina Wieliczki wspólnie ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie , którego celem jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest.  Mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do tego typu przedsięwzięcia, prosimy o zgłaszanie ewentualnego uczestnictwa osobiście lub telefonicznie w terminie do dnia 19 lipca 2019rDofinansowanie może wynieść około 40%.

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wieliczkach  ul. Lipowa 53, pokój nr 7 lub 15, tel. 87 621 90 60.

Wójt Gminy
/ – / Jarosław Kuczyński