INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informujemy, że w dniach 17-19.03.2020 pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE 34186(N!42695)_GEC_WIELICZKI_NIEDZWIEDZKIE zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiedzkie dz. nr 181/4 w gm. Wieliczki, pow. olecki.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.