INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE, 24574/43431 GEC_WIELICZKI_NIEDZWIEDZKIE, zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiedzkie, dz. nr 181/4, 19-404.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.