Informacja o możliwości wynajmu lokalu na cele mieszkalne

Informacja

Wójt Gminy Wieliczki informuje Państwa o możliwości wynajmu lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe o powierzchni 17,00 m2 położonego w miejscowości Wieliczki przy ulicy Tunelowej 12/4.

Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu czynszu najmu,  poboru zimnej wody, energii elektrycznej oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, powinny w terminie do 15 listopada 2019r. złożyć wniosek        o najem powyższego lokalu, który powinien zawierać:

  1. udokumentowane źródło utrzymania;
  2. opis dotychczasowych warunków zamieszkiwania;
  3. c. wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą;
  4. oświadczenie o stanie majątkowym;
  5. inne dokumenty potwierdzające aktualną trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną;
  6. uzasadnienie wniosku.
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1781).

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach pokój nr 7, przy ul. Lipowej 53, telefon: 0-87 621-90-60 lub 621-90-64.