Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna

Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna

Wiemy dzisiaj, że nasze dzieci uczą się dużo, ale nie jesteśmy pewni czy tego, czego potrzebują do rozwoju. Wiemy również, że nauczyciele dostający twarde, odgórne rozporządzenia próbują łączyć to co muszą, z tym co ważne.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza serdecznie na konferencję, która pokaże jeden z pomysłów jak połączyć te dwa światy. Przedsiębiorczość społeczna, ekonomia z misją społeczną – to nic innego jak uczenie współodpowiedzialności za naszą małą społeczność, uczenie jak działać, rozwiązywać problemy, pracować i rozwijać pasje. Proponujemy Państwu przez tych kilka godzin trochę idei i parę narzędzi, które można z powodzeniem zastosować samodzielnie lub we współpracy z nami w pracy z dziećmi i młodzieżą.

18 stycznia, godz. 10.00 – 14.30, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5

NASZ PLAN SPOTKANIA:

10.00 – 10.20 Rejestracja uczestników
10.20 – 11.00 Przywitanie gości i wprowadzenie

Czym są kompetencje przyszłości i dlaczego tak ważna jest przedsiębiorczość społeczna – Urszula Podurgiel, Prezeska Stowarzyszenia Adelfi

11.00- 11.20 Edukacja szyta na miarę

Czego uczyć, by umieć co potrzeba – Dorota Fiett – Dyrektorka Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie

11.20 – 12.20 Narzędzia rozwoju przedsiębiorczości społecznej

·         Spółdzielczość uczniowska – Małgorzata Wysoczyńska, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”

·         Lekcje w szkołach i dotacje na inicjatywy młodzieżowe – Kamila Guzewicz, animatorka lokalna oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku

·         Edukacja Alternatywana i szkoła umiejętności społecznych – poziom szkoła podstawowa – Urszula Podurgiel, Prezeska Stowarzyszenia Adelfi

 

12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 14.30 Warsztaty praktyczne – do wyboru:

·         Branżowa symulacja Revas – Wojciech Pitura, przedsiębiorca, trener, doradca biznesowy oraz Elżbieta Szczepaniak, przedsiębiorca, doradczyni biznesowa

·         Jak uczyć umiejętności społecznych – Marta Florkowska, trenerka i animatorka lokalna, Wice – dyrektorka ds. rozwoju Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

·         Spółdzielczość uczniowska w praktyce – jak zacząć i działać skutecznie – Małgorzata Wysoczyńska, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”

·         Zagraj w ekonomię społeczną – Magdalena Mańkowska – specjalista ds. ekonomii społecznej, Dariusz Józwiak – specjalista ds. budowania współpracy nauka – biznes – ekonomia społeczna

 

14.30 Lunch

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację uczestnictwa w konferencji, której można dokonać poprzez stronę internetową: adelfi.evenea.pl lub lub kontaktując się z biurem Stowarzyszenia Adelfi  owes@adelfi.pl, tel. 87 737 74 82.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego