Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

W centrum wystawienniczo-targowym Expo Mazury w Ostródzie odbyły się 9 marca 2018 r. uroczystości wojewódzkie z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa.

Wzięło w nich udział ponad ok. 1400 sołtysów i sołtysek z regionu Warmii i Mazur oraz zaproszonych gości.Gminę Wieliczki reprezentowało dziewięcioro sołtysów. Stu sołtysów odebrało z rąk marszałka województwa wyróżnienia i podziękowania za pracę na rzecz swoich społeczności.
Z terenu gminy Wieliczki to zaszczytne wyróżnienie otrzymała Sołtys Kleszczewa Katarzyna Bokunewicz, która swoją funkcję sprawuje już trzecią kadencję. Gratulujemy.
Poniżej galeria zdjęć z wizyty sołtysów w Ostródzie.