Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

Informujemy, że w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców tych powiatów. Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

 

W 2018 r. planuje się udzielenie 50 dotacji w maksymalnej kwocie 25 450 zł oraz wsparcia pomostowego przez 9 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 500 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone szkoleniem i doradztwem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć formularze rekrutacyjne w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. w następujących miejscach:

Biuro Projektu

siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30, e-mail dotacjerpo@powiatgoldap.pl

godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. 87/520-18-01, (czynne we wtorki i czwartki w godz. 1530-1930)

 Formularz rekrutacyjny jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu http://www.przedsiebiorczosc.powiatgoldap.pl/