Dofinansowanie na budowę drogi

Dofinansowanie na budowę drogi

W dniu 20 maja 2019 r. w Ełku Wójt Gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński wraz ze Skarbnik Gminy Wiesławą Dowejko podpisali umowę i udzielenie dofinansowania na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1420G1N – Małe Olecko od km 0+000 do km 2+947,0, Gmina Wieliczki”. Umowę zawarto z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim.Kwota dofinansowania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych i wynosi 1 249 716,04 zł, co stanowi 50% wartości kosztów inwestycji.