DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH

DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH
ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Wieliczki, informuje, że Gmina Wieliczki zamierza złożyć wniosek
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Wieliczki, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka
do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, opony rolnicze
mogą składać wnioski do Urzędu Gminy, w terminie do 31.10.2019 r.

Druk wniosku  można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 2 lub ze strony internetowej www.wieliczki.bipgmina.pl

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Wieliczki ogłosi w 2020 r. przetarg i ustali zasady zbierania, transportu i zagospodarowania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dofinansowanie do 1 tony odpadów wynosi 500 zł. Różnicę pomiędzy ceną z przetargu a dofinansowaniem pokrywa rolnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieliczki, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. (87) 621-90-72.