Będzie nowy autobus dla Szkoły!

Wójt Gminy otrzymał oficjalne potwierdzenie z Kancelarii Prezesa Rady  Ministrów dot., przyznania kwoty 200 tys. zł  z rezerwy budżetowej państwa na zakup nowego autobusu szkolnego z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Wieliczki