Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest uprawnionym osobom w budynku Urzędu Gminy
w Wieliczkach (ul. Lipowa 53) w każdy wtorek, w godzinach 11.30–15.30

Pomocy prawnej udziela adwokat: Kancelaria Adwokacka, ul. Rynek Kościuszki 15a lok. 27 w Białymstoku.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, tel. 87 739 18 73, pełnione są dyżury:
– Radca Prawny: wtorki 11.30-15.30, środy 8.30-12.30, piątki 8.30-12.30
– Adwokaci: wtorki 11.00-15.00, czwatki 11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 87 739 18 73
lub elektronicznie pod adresem zarzad@powiat.olecko.pl  
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.