KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS  NA WYKONANIE ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY STOP”

Informujemy, że 14 lutego 2018r. rusza  I edycja Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z gminy Wieliczki pod hasłem „Uzależnieniom mówimy STOP”.

Prace prosimy składać  do 09 marca 2018 roku na adres: Urząd Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki (sekretariat).

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną . Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z uzależnieniem od komputera i Internetu oraz cyberprzemocą. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytorycznąoraz propozycję graficzną. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A4, składającym się na 2 lub 3 części. Tył ulotki w części ok. 1/3 powinien zawierać informację o tym kto jest autorem ulotki: imię, nazwisko, adres, telefon, klasa (bez nazwy szkoły).

O terminie wręczenia nagród każdy z uczestników zostanie powiadomiony listownie lub telefonicznie.

Nie będą uwzględniane prace przesłane po terminie

Zapraszamy do udziału w konkursie!!

Czekają ciekawe nagrody.

 

Organizatorzy:

  • Urząd Gminy w Wieliczkach
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach