Dnia 17 czerwca 2021r. w miejscowości Kamionek koło Szczytna Wojewoda Artur Chojecki wspólnie z Wiceministrem MSWiA Błażejem Pobożym wręczył przedstawicielom 40 gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y, promesy na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Wieliczki otrzymała promesę w wysokości 2 000 000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wieliczkach”. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynku, modernizacji oświetlenia wewnętrznego, wymianie źródła ciepła wraz z systemem co oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.

W imieniu Gminy Wieliczki promesę odebrała Zastępca Wójta Ewelina Kłopotowska.