Aby załatwić sprawę w urzędzie skarbowym należy wcześniej zarezerwować wizytę.