Komunikat okręgowej stacji chemiczno-rolniczej w Białymstoku