W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy, że niżej wymienione grupy osób, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez Gminę Wieliczki transportu :

  • a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca punktu szczepień.

Zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy gminy mogą zgłaszać chęć skorzystania z dowozu dzwoniąc pod numer infolinii punktu zgłoszeń transportowych: 87 621 90 60  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Zamieszczamy dla Państwa informacje odnośnie szczepień przeciwko COVID-19 udostępnione na stronach ministerstwa:

Informacje ogólne