Informujemy mieszkańców, że Gmina Wieliczki realizuje projekt pn. “Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, nr projektu RPWM.03.01.00-28-0063/19.

To niezwykle wygodna i sprawna forma kontaktu z urzędem. Dzięki projektowi sprawy urzędowe możliwe będą do załatwienia 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu. Ponadto nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można będzie sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu. Warunkiem korzystania z platformy jest posiadanie Profilu Zaufanego, do którego utworzenia w niedalekiej przyszłości zachęcamy.

Wójt Gminy Wieliczki

/-/

Jarosław Wiesław Kuczyński